Για τους γονείς

Για την εγγραφή ενός μαθητή στο φροντιστήριο απαιτείται η συμπλήρωση ειδικής αίτησης από το γονέα ή κηδεμόνα του όπως επίσης και η προσωπική γνωριμία των δύο με τους υπεύθυνους σπουδών.

Τα δίδακτρα αφορούν το σύνολο της φοίτησης ανά σχολικό έτος και καταβάλλονται(στη γραμματεία του φροντιστηρίου) σε δόσεις σύμφωνα με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί.Αλλαγές στο επιλεγμένο πακέτο μαθημάτων επιφέρουν και ανάλογη αυξομείωση του οφειλόμενου ποσού. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο υπάρχει αδυναμία καταβολής των διδάκτρων, ο γονέας-κηδεμόνας οφείλει να επικοινωνήσει με τη γραμματεία.Η διακοπή φοίτησης προϋποθέτει την πρότερη ενημέρωση του φροντιστηρίου και τη ρύθμιση των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Κάθε μαθητής είναι ασφαλισμένος με ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης (υποχρέωση του φροντιστήριου) καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στους χώρους διδασκαλίας.

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνονται στις προγραμματισμένες από το φροντιστήριο συναντήσεις καθώς επίσης και μετά από επικοινωνία με τη γραμματεία.

Θεωρείται ουσιαστική η συνεργασία των γονέων-κηδεμόνων με τη διεύθυνση και τους καθηγητές του φροντιστηρίου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γνωστοποιούν -καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους- οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε σχέση με τη βελτίωση της επίδοσης του μαθητή.

Τα τμήματα του φροντιστηρίου συγκροτούνται με βάση το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε να επιτυγχάνονται ομοιογένεια και καλύτερες επιδόσεις.Για το σκοπό αυτό το φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη σύνθεση των τμημάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Για τους μαθητές

Το φροντιστήριο υποχρεούται να ενημερώνει τους γονείς για κάθε απουσία ή πληροφορία σχετική με το μαθητή.

Ο υπεύθυνος καθηγητής διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο ή να ζητήσει την αποχώρηση μαθητή που δε συμμορφώνεται με τους υπάρχοντες κανόνες.

Οι μαθητές οφείλουν να είναι συνεπείς και να προσέρχονται κατάλληλα προετοιμασμένοι για κάθε τους μάθημα/διαγώνισμα τηρώντας τις οδηγίες των καθηγητών. Σχολικά εγχειρίδια,τετράδια και φροντιστηριακές σημειώσεις πρέπει να βρίσκονται πάντοτε μαζί τους,ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή του μαθήματος.

Ιδιαίτερα σημαντική και υποχρεωτική θεωρείται η προσέλευση και η συμμετοχή των μαθητών στα προγραμματισμένα διαγωνίσματα,ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι όποιες αδυναμίες.

Σε περίπτωση που οι μαθητές προσέρχονται άγραφοι ή και αδιάβαστοι θα έχουν περισσότερη δουλειά για το σπίτι και ο υπεύθυνος καθηγητής διατηρεί το δικαίωμα να τους κρατήσει επιπλέον ώρα στην αίθουσα.

Επιβάλλεται επίσης να μην απουσιάζουν αδικαιολόγητα και να βρίσκονται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας.

Κάθε μαθητής μπορεί να επικοινωνεί προσωπικά με τη διεύθυνση του φροντιστηρίου για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει.

Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να βρίσκονται σε αθόρυβη λειτουργία και να μην παρεμποδίζουν την παράδοση των μαθημάτων.

Οι μαθητές υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής.Οφείλουν επίσης να συμπεριφέρονται κόσμια και να δείχνουν σεβασμό στους καθηγητές/συμμαθητές τους.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του φροντιστηρίου.

Οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να ενημερώνονται από τον πίνακα ανακοινώσεων,την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου ή και τη γραμματεία για οποιοδήποτε νέο.