Εργαλείο υπολογισμού μορίων για την εισαγωγή στην 3-βάθμια εκπαίδευση με ανάλυση ανά επιστημονικό πεδίο και εκτίμηση σχολών εισαγωγής βάση δυναμικών παραμέτρων ανόδου ή καθόδου των βάσεων.