Γιατί να μας επιλέξετε

Είμαστε νόμιμο φροντιστήριο– Το φροντιστήριό μας είναι μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών  Φροντιστών  Ελλάδος.

Οι συνεχείς μας επιτυχίες-Όχι μόνο επιτυγχάνουν οι μαθητές μας αλλά και διακρίνονται! Αριστούχοι του φροντιστηρίου μας βραβεύονται στα ετήσια βραβεία αριστείας στου Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος.

Η εμπειρία των καθηγητών– Οι καθηγητές μας αποτελούν τον καθρέφτη του έργου μας. Κάθε μαθητής αντιλαμβάνεται όχι μόνο την άψογη επιστημονική κατάρτιση αλλά και την αφοσίωση, το ειλικρινές ενδιαφέρον και τη συστηματική δουλειά των καθηγητών μας, που πηγάζουν μέσα από την πολύχρονη εμπειρία τους.

Οι προσωποποιημένες σχέσεις σεβασμού– Οι στόχοι του κάθε παιδιού είναι και δικοί μας στόχοι. Με αμεσότητα στη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τους γονείς τους βρισκόμαστε όχι απλώς δίπλα στην προσπάθεια των παιδιών αλλά ταυτιζόμαστε με αυτήν σεβόμενοι τις ξεχωριστές ανάγκες όσων μας εμπιστεύονται.