Στο φροντιστήριο ¨ιδιαίτερον¨ οι έννοιες  εκπαίδευση και διδασκαλία αποκτούν ξεχωριστό χρώμα καθώς η τριετής Λυκειακή Φοίτηση θεωρείται από όλους μας προετοιμασία Πανελληνίων. Έτσι, οι άψογα καταρτισμένοι καθηγητές μας δεν παραδίδουν απλώς το μάθημα αλλά εστιάζουν κατάλληλα με στόχο την πολύπλευρη και ουσιαστική αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές.

Συγκεκριμένα δίνεται ¨ιδιαίτερη¨ έμφαση :

  • Στην κάλυψη οποιουδήποτε κενού από τις προηγούμενες τάξεις
  • Στην επίλυση μεγάλου αριθμού ασκήσεων που θα δώσουν την κατάλληλη αυτοπεποίθηση στους μαθητές
  • Στις συχνές επαναλήψεις και ανακεφαλαιώσεις ώστε να μη λησμονείται ο στόχος των εξετάσεων
  • Στη διενέργεια προσομοιωτικών εξετάσεων
  • Στη σωστή οργάνωση και διαχείριση του χρόνου μελέτης
  • Στην ψυχολογική υποστήριξη και καταπολέμηση του άγχους
  • Στη διαμόρφωση υψηλών στόχων σε συνεργασία με έμπειρους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού