Η εκπαιδευτική μας μέθοδος βασίζεται στο σεβασμό και την αγάπη μας  για τα παιδιά και τα γνωστικά μας αντικείμενα. Βασιζόμενοι στο σχολικό βιβλίο, το θεμέλιο λίθο για κάθε τάξη, αναπτύσσουμε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά Προγράμματα Σπουδών, τα οποία στοχεύουν στην ουσιαστική παρουσίαση της ύλης.

  • Επίλυση πλήθους ασκήσεων και αποριών,
  • Ενθάρρυνση της ατομικής πρωτοβουλίας των μαθητών,
  • Τακτικά  επαναληπτικά διαγωνίσματα,
  • Ενημερώσεις και στενή συνεργασία με τους γονείς αλλά και
  • Προσωπική επαφή της διεύθυνσης του φροντιστηρίου με κάθε μαθητή ξεχωριστά

δημιουργούν πραγματικά δυνατές εμπειρίες, καθώς αναπτύσσουν ¨ιδιαίτερες¨ σχέσεις φιλίας και σεβασμού ανάμεσα στα μέλη της φροντιστηριακής μας ομάδας. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται απαρέγκλιτα τόσο στα τμήματα 6-9 ατόμων όσο και στα κλειστά τμήματα(έως 4 άτομα) ή τα ιδιαίτερα ατομικά μαθήματα σε δια ζώσης αλλά και  εξ αποστάσεως διδασκαλία.