Στο φροντιστήριο ¨ιδιαίτερον¨ στεκόμαστε δίπλα και στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ, φροντίζοντας να ενταχθούν στο κατάλληλο τμήμα ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους τους. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα και τα προτεινόμενα μαθήματα για καθεμία από τις ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. 

Παρέχουμε:

 • Διαγνωστικά tests
 • Θερινή προετοιμασία
 • Τμήματα 6-9 ατόμων
 • Κλειστά τμήματα (έως 4 άτομα)
 • Ιδιαίτερα-ατομικά μαθήματα
 • 3 προσομοιωτικές εξεταστικές περιόδους
 • Συγγράμματα με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, πλήρως εναρμονισμένα με την ύλη που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Διαδικτυακά εργαλεία υποβοήθησης των μαθητών
 • Ψυχομετρικά εργαλεία  εντοπισμού των κλίσεων και των δυνατοτήτων κάθε μαθητή
 • Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού-ατομικό ραντεβού
 • Υποστήριξη στη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου