Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν στην καθημερινότητά μας, μας αναγκάζουν να είμαστε πρωταγωνιστές των εξελίξεων και σε αυτόν τον τομέα, φροντίζοντας για την ασφάλεια όλων. Στο φροντιστήριό μας είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και στην κάλυψη οποιουδήποτε μαθήματος  -με σταθερά υψηλή ποιότητα διδασκαλίας- μέσω της συγχρονισμένης τηλεκπαίδευσης. Η παροχή αυτή μπορεί να καλύψει σε Γυμνάσιο και Λύκειο τόσο τους μαθητές που έχουν επιλέξει τμήμα όσο και αυτούς που προτιμούν τα ατομικά-ιδιαίτερα μαθήματα για την κάλυψη της απαραίτητης ύλης.