Στο φροντιστήριό μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα υποστήριξης των μαθητών του Γυμνασίου, βασισμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και τις εξετάσεις του Ιουνίου. Οι στόχοι είναι:

 • Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτενέργειας των παιδιών
 • Η παροχή κινήτρων για προσπάθεια
 • Η ανάπτυξη σωστής μαθητικής νοοτροπίας
 • Η κάλυψη της απαραίτητης  για τη μετάβαση στο Λύκειο ύλης.

Υπάρχει συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική

Παρέχουμε:

 • Διαγνωστικά tests
 • Τμήματα 6-9 ατόμων
 • Κλειστά τμήματα (έως 4 άτομα)
 • Ιδιαίτερα-ατομικά μαθήματα
 • 3 εξεταστικές περιόδους
 • Συγγράμματα με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, πλήρως εναρμονισμένα με την ύλη που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Διαδικτυακά εργαλεία υποβοήθησης των μαθητών
 • Ψυχομετρικά εργαλεία  εντοπισμού των κλίσεων και των δυνατοτήτων κάθε μαθητή
 • Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού-ατομικό ραντεβού