Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις από το έτος 2014 και εφεξής. Επίσης παρουσίαση των βάσεων εισαγωγής στις σχολές τις 3-βάθμιας εκπαίδευσης.