Στο φροντιστήριό μας, ο μαθητής εκτός από το τον αριθμό των μαθημάτων που θα επιλέξει έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και για τις συνθήκες διδασκαλίας. Μπορεί, λοιπόν, να αξιοποιήσει τα οφέλη της ομαδικής διδασκαλίας μέσα σε ένα –αυστηρά κλειστό- τμήμα ή να παρακολουθήσει μόνος του το πρόγραμμα σπουδών.